psrs logo 80px
Dana 28.06.2013.godine u Foči (
Centar za kulturu i informisanje) je održana redovna Skupština PSRS sa sledećim

Dnevnim redom:

  1. Izbor Radnih tijela Skupštine, verifikacija delegata i usvajanje dnevnog reda,
  2. Izvještaji za 2012.godinu,
  3. Planovi PSRS za 2013.i 2014.godinu,
  4. Skupštinske odluke potrebne za redovan rad PSRS,
  5. Dodjela pehara i priznanja,
  6. Razno.