psrs logo 80px
Na osnovu  Statuta PSRS (po članu 33, stav 1.) predsjednik Gosp. Blagota Marković , saziva Redovnu  sjednicu Skupštine Planinarskog saveza Republike Srpske. Sjednica će se održati u Foči, 28.juna  2013. godine  u 12,00 časova u Centru za kulturu i informisanje (Stari dom JNA).

Dnevni red:
  1. Izbor radnih tijela Skupštine, verifikacija delegata i usvajanje dnevnog reda. 
  2. Izvještaji za 2012. godinu:
    - izvještaj o radu PSRS za 2012. godinu
    - finansijski izvještaj za 2012. godinu
    - izvještaj Nadzornog odbora za 2012. godinu
  3. Planovi PSRS za 2013. i 2014. godinu:
    - plan rada za 2013. i 2014. godinu
    - finansijski plan za 2013. i 2014. godinu
  4. Skupštinske odluke potrebne za redovan rad PSRS
  5. Razno

Pravo glasa imaju svi delegati planinarskih društava  koja su  blagovremeno poslala potrebnu dokumentaciju i koja su na na vrijeme uplatila članarinu iz predhodnih godina. Radne materijale za Skupštinu ćete dobiti pravovremeno.

Na osnovu Statuta PSRS sva planinarska društva imaju pravo delegirati po dva delegata u Skupštinu Saveza, a planinarska društva koja imaju preko 150 članova mogu delegirati 3 delegata u Skupštinu Saveza. Svi delegati moraju imati pismena ovlaštenja od matičnih društava.

Dobrodošli!