Предсједник Планинарског савеза Републике Српске Љубиша Араманда, као члан Управног одбора Савеза, сазвао је и одржао састанак планинарских организација чланица Савеза приједорске регије  21.06.2017. у планинарском дому Котловача. Присутно је било 10 од 11 планинарских организација. Једна организација је оправдала одсуство.


ТЕМЕ
1.    Шта би, по вашем мишљењу, требало  промјенити у раду  ?
2.    Које циљеве би требало да испунимо у  мандату ?
3.    Која школовања би требала бити  приоритет у Савезу ?
4.    Одговори на упите планинарских организација.
5.    Информације из Савеза ?
6.    Разно

Састанак је планиран као информативни, како за Савез, тако и за чланице.
Већа повезаност, јавност рада и заједнички циљеви, задаци и  идеје и како до њих је сврха регионалних састанака.
На састанку су донесени врло важни закључци, који ће помоћи планинарским организацијама , као и Савезу у наредном периоду. Сви су сагласни да овакве састанке треба одржавати најмање једном годишње.