Аутори књиге су чланови Савеза. Књига се припрема годинама, а сада су се стекли услови за издавање.
Садржај и изглед књиге вам је у прилогу. Књига је врло квалитетна, на скоро 400 страница.
Настојали смо спонзорима смањити трошкове. Уплате за књигу на жиро рачун савеза.
Књига за чланове Савеза је 25 КМ плус поштарина, ако је има.

01
03

04

05

06

07

08

09

10