ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Срске објавило је 01.08.2020. корекције препорука током тренинга и спортско-рекреативних активности. Препооруке се односе на провођење мјера приликом спортско-рекраетивних активности за све спортске објекте, који су отворени током епидемије корона вируса (COVID-19),ради заштите корисника услуга и запослених у спортским објектима.
Поштовани, у прилогу овог дописа достављам вам линк са ажурираним препорукама за тренинге и спортско – рекреативне активности у спортским објекатима током епидемије Ковид -19, са корекцијом.

ЈЗУ Препоруке - линк